BUS Computers doo

Servis

Detaljan opis usluga servisa možete pronaći na sajtu www.bus.co.rs/servis

SERVIS U GARANTNOM ROKU

Bus Computers d.o.o garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji proizvođača. Davalac garancije Bus Computers d.o.o u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostatake proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac. Garantni rok počinje danom prodaje uređaja, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca. Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica. Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost prodavca i kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamenjen.

SERVIS VANGARANTNOG ROKA

Rešavanje hardverskih i softwerskih problema

Bilo da je u pitanju PC, notebook, tablet, monitor, štampa,... obučen tim i dugogodišnje iskustvo garantuju da će naš servis brzo i kvalitetno otkloniti kvar na Vašoj IT opremi. Servis Bus Computers uspešno radi već više od jedne decenije i spreman je da se suoči sa svim izazovima kada je u pitanju održavanje i popravka računara i računarske opreme. Ukoliko imate problema sa odžavanjem i podešavanjem vašeg operativnog sistema ili aplikacija, tu smo da pomognemo. Vrsimo usluge instalacije, preinstalacije, podesavanja operativnog sistema, drivera i aplikacija. Uklanjamo viruse i zlonamerne programe sa vaših računara. Zahvaljujući velikom iskustvu i stručnosti brzo i profesionalno rešavamo probleme i kvarove na vašem hardveru. Posebno treba istaći da sa uspehom možemo da vratimo izgubljene ili obrisane podatke sa hard diska ukoliko nam se na vreme obratite. U mogućnosti smo da vratimo podatke i sa oštećenog ili neispravnog hard diska.

Računarske mreže

Dobro isprojektovana računarska mreža je osnov sigurnog i pouzdanog poslovanja Vaše firme ili IT okruženja. U poslovnom okruženju serveri su srce svake mreže. Bus Computers ima bogato iskustvo i reference u projektovanju, uspostavljanju i održavanju servera i računarskih mreža.Vaši serveri mogu da budu zasnovani na linuks ili na windows platformi. Mogu da budu instalirani i podešeni na fizičkim mašinama jednako kao i na virtuelnim. Bus Computers tim je spreman da izađe u susret vašim potrebama i da ponudi optimalno rešenje. Nudimo rešenja počevši od izbora hardvera, preko izbora, instalacije i podešavanja servera, pa sve do održavanja sistema. Pri tome posebnu pažnju obraćamo na sigurnost i zaštitu vaših podataka i vašeg poslovanja.

Fiskalne kase

Ovlašćeni smo servis za ComTrade, HCP, Galeb, Geneko i EI Niš fiskalne uređaje. Vršimo servis fiskalnih uređaja, tehničke preglede, kao i usluge fiskalizacije i defiskalizacije. Pored standardnih usluga servisa, vršimo i obuku za rad na svim navedenim tipovima fiskalnih uređaja.

Klima uređaji

Vršimo usluge ugradnje svih tipova klima uređaja a za klima uređaje marke VIVAX smo i ovlašćeni servis. Pored usluga ugradnje radimo i redovne servise održavanja klima uređaja. Redovno održavanje klima uređaja podrazumeva kompletno pranje i čišćenje spoljašnje i unutrašnje jedinice specijalnim ekološkim antibakterijskim tečnostima:
-Skidanje poklopca unutrašnje jedinice i njegovo pranje
-Pranje i dezinfikovanje filtera specijalnim antibakterijskim sredstvima
-Čišćenje turbine i kadice (gde se skupljaju bakterije i plesni)
-Pranje i čišćenje kondenzatora dezinfikacionim sredstvom kako bi se izbeglo preopterećenje kompresora
-Pranje kućišta i provera nosača
-Provera pritiska u sistemu i dopuna freona
-Pregled instalacija.

SERVISNA MREŽA

23300  Kikinda

Nemanjina 36

0230/432-102

21000 Novi Sad

Danila Kiša 1

021/63-33-646

24000 Subotica

Dimitrija Tucovića

024/673-870